TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Mi az a TISZK?

A közoktatási intézmények fenntartói, a gyakorlati képzés szervezésében részt vevő gazdálkodó szervezetek, a felsőoktatási intézmények 2008. szeptember 1-jétől a köz­oktatási törvényben (meghatározott szakképzéssel összefüggő feladatok vég­rehajtására térségi integrált szakképző központot (TISZK) hozhatnak létre. (Jogszabályi háttér: az 1993. évi LXXIX. törvény és az 1993. évi LXXVI. törvény 2.§ (5) bekezdése.) A szabályozás alapján a térségi integrált szakképző központ (TISZK) nem közoktatási intézmény, hanem a szakképzés feladatainak a jelenleginél hatékonyabb formában történő megszervezése. Indokolja a TISZK-ek létrehozását az is, hogy 2008. szeptember 1-jétől kizárólag a térségi integrált szakképző központban folyó gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére adható a fejlesztési támogatás. A törvény további korlátot szab a fejlesztési támogatás nyújtása tekintetében: csak azon fenntartónak, szakképzés-szervezési társulásnak, társaságnak adható át a fejlesztési támogatás, amelynek intézményében illetve intézményeiben a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók létszáma - az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában - legalább 1500 fő. (Szt. 4.§ (8) bek. kommentár)

Miért van szükség újabb változtatásra a fővárosi szakképzésben?

A gazdasági versenyképesség javítása, a foglalkoztatás bővítése stratégiai prioritássá lett, a szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítása sürgető feladat. A Fővárosi Önkormányzat 2006-ban fogadta el a Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Tervet, az országos szakképzési reform-elképzelésekkel összhangban. A Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv jelölte ki a strukturális változtatások irányait, és konkrét lépéseket jelölt meg azért, hogy oktatási és szakképzési intézményrendszerét szervezetileg és tartalmilag egyaránt alkalmasabbá tegye a gazdaság és a társadalom által támasztott igények kielégítésére. A TISZK-ek kialakításával lehetséges az uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés, a szakképzési rendszer költséghatékony működtetése, valamint ésszerű profilkoncent­ráció valósításul meg.

Hogyan történik a TISZK-ekben az oktatás?

A TISZK iskoláinak nagyobb része általános képzési feladatokat lát el ("küldő iskola"), melynek része a szakmacsoportos alapozás is. A szakmacsoportos alapozáshoz kapcsolódó gyakorlati képzés igényeit kielégítő labor, illetve tanműhely az új struktúrában is biztosított lesz. A szakmai képzés (szak­középiskolában alapvetően érettségi utáni szakmai képzés, illetve szakiskolában 10. évfolyamot követő szakmai képzés) ellátása TISZK-enként egy-két iskolában, koncentráltan jelenik meg ("fogadó iskola"). Ezen intézményekben az általános képzési feladat mértéke lecsökken, ha az oktatott szakmacsoportokban a szakmai képzés iránti igény mértéke úgy kívánja, középtávon akár meg is szűnhet. A TISZK-en belüli küldő iskolák diákjainak szakképzését a fogadó iskola látja el, így a tanulók a szakképzési évfolyamokon felvételi nélkül folytathatják tanulmányaikat.