TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0004
A szakképzés és felnőttképzés infrastruktúrájának fejlesztése, meglévő épület bontása, tanműhelyi csarnok építése és a képzéshez szükséges eszközök beszerzése az Építőipari TISZK-ben, a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően.


A projekt megvalósulásának helyszíne: 1141 BUDAPEST, ÖV UTCA HRSZ 39675/9

Projektről röviden: Az Építőipari TISZK-ben a szakképző évfolyamokon kötelező tanműhelyi gyakorlati képzés folyik. A 9-10. évfolyamon a szakmai alapozó képzés és a szakképzés képzési idejének növekedése, és a szakmai képzés centralizálása miatt szükséges a meglévő gyakorlati képzőhely bontása, új, akadálymentes képzőhely építése. Az épülő 847 hasznos alapterületű tanműhely pozitív hatással lesz az iskolarendszerű- és a felnőttképzésre, a KMR munkaerő kínálatára.

Fejlesztés indokoltsága
A projekt megvalósulásával a Közép-magyarországi Régióban egyedül álló képzési és vizsgaközpont jön létre. Kielégíti a szakmai alapozó képzéstől a 8, 10 évfolyamra, valamint érettségire épülő szakképzés, a felnőttképzés és mesterképzés lebonyolításának valamennyi feltételét. Ezen kívül teljes körűen megfelel az új OKJ-ban az építőipari szakmákra vonatkozó minden szakmai és vizsgakövetelményekben előírt - vizsgáztatási helyre vonatkozó - követelménynek (ideértve a szint és szakmai vizsgákat egyaránt).
Az újonnan létrejövő TISZK-ben együttműködő iskolák 4 különböző kerületben találhatók. A szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati képzése célszerűbb, ha egy központi helyen történik a jelenleginél korszerűbb körülmények között. A szakközépiskolai képzésben 9-12. évfolyamon továbbra is fontos szerepet játszik a szakmai alapozó tárgyak oktatása. A szakmai alapozás igényli az iskolák meglévő laboratóriumait, műhelyeit a gyakorlati óraszám megnövekedése miatt, és a szakképző évfolyamra történő egy éves beszámíthatóság okán is. A csarnok megépítésével lehetővé válik az iskolákban a fentiekben megfogalmazott gyakorlótermek és laborok bővítése felszabaduló termek helyén. A modulrendszerű szakképzés elméleti, elméletigényes gyakorlati és szakmai gyakorlati képzési igényeinek megfelelő építészeti kialakítással készül az új csarnok, lehetővé téve az osztálykeretek között, illetve csoportformában történő képzést egyaránt. A KMR építőipari hiányszakmáinak oktatását támogató korszerű képzőhely jön létre. A TÁMOP 2.2.3 projekttel együtt az építőipari szakmák népszerűsége is növekedni fog.
A létrejövő tanműhely feltételrendszere figyelembe veszi az akadálymentes képzési helyek kialakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat, és információs akadálymentesítést valósít meg. A képzés során az egyes szakmákban lehetőség nyílik fokozottan bevonni a nőket az építőipari szakképzésbe. Az újonnan létrehozandó tanműhely várható technikai felszereltsége, korszerű gépi berendezései jelentősen csökkentik az építőipari munkák fizikai terhelését, így lehetőség nyílik a nők fokozott bevonására az építőipari munkák végzésénél.
Az akadálymentesítés érdekében a megépülő csarnokban lift üzemel.
A felnőttképzési gyakorlóhelyek létesítésével lehetővé válik a felnőttképzési tanfolyamok számának növelése és ezzel a részképesítések oktatása. Ezeken várhatóan növekszik a képzésből lemorzsolódott roma fiatalok ismételt oktatásba vonása. Ezzel az életminőségük és munkapiaci esélyük javul.
A hátrányos helyzetű csoportok (pl. hallássérültek) korszerű körülmények közötti képzése javítja képzésük sikerességének esélyét, bekapcsolódásukat a munkaerő-piacra. A tanműhely meglévő épülete csak gazdaságtalanul bővíthető illetve korszerűsíthető úgy, hogy a kívánt célt nem lehet elérni átalakításokkal. Sem építészeti kialakításában, sem gépészeti felszereltségében nem elégíti ki jelenleg a modulrendszerű szakképzés követelményeit. A jelenleg rendelkezésre álló szabadtéri gyakorlásnak helyet adó, ún. tanudvar, igen korlátozott területe messze nem elegendő a tanudvari képzési feladatok ellátásához. A fentiek miatt és a várható építőipari szakember igény növekedése miatt egyaránt indokolt a régi képzési épület, illetve a meglévő tanudvar elbontása mellett az Uniós képzési feltételeket teljesíteni tudó, nagy befogadó képességű, az iskolarendszerű szakképzésen túl a felnőttképzésnek is helyet adó csarnok megépítése. A tanműhely össz befogadó képessége és létrejövő képzési feltételrendszere csak ennek a fejlesztésnek a megvalósulásával tudja biztosítani az Építőipari TISZK-kel szemben támasztott munkaerő-piaci követelményeket.

Az új csarnok megépítésével létrejövő új képzési helyek:

  • szakmai gyakorlóterem: 16 db
  • szakmai laboratórium: 2 db
  • demonstrációs terem: 1 db
  • új egyidejű tanműhelyi képzési hely: 420 fő (jelenleg 124 fő)

Várható eredménye:
Hosszú távú cél: A gazdaság szereplői által megfogalmazott igények, szakmai követelmények beemelése a képzés keretei közé. Hatékony részképzések, felnőttképzések, átképzések megvalósítása a gyors munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekében. Szakmai karrierprogramok felmutatása. A technológiai fejlődés nyomon követése. A képzési tevékenység folyamatos megújítása, a mindenkori szakmai szükségletekhez és elvárásokhoz igazítása. A hátrányos helyzetű rétegek bevonása a szakmai képzésbe, ezzel munkavállalóvá válásuk elősegítése. A TISZK keretei között az alkalmazott eszközök hatékony fel- és kihasználása, a rendelkezésre álló erőforrások koncentrált felhasználása. Szakmai gyakorlati módszertani bázis létrehozása.

Közvetlen cél: A tanulói motivációs bázis azonnali és hatékony növelése a napra kész, modern szakmai követelményeket teljesítő képzési helyek kialakításával, ezáltal a beiskolázási számok növelése és a lemorzsolódási adatok csökkentése. A tanulói gyakorlati kompetenciák erősítése, a tanulói munkatapasztalatok növelése a gyors munkahelyi beilleszkedés elősegítése érdekében. A felnőttképzési tevékenység kiszélesítése, az ehhez szükséges gyakorlati képzés feltételeinek megteremtése. A szakmai struktúra szélesítése, a képzéshez hozzájutó rétegek minél szélesebb körű bevonása érdekében.

Eredmény: a megépített (felújított) gyakorlati képzőhelyek, laboratóriumok alapterülete, a helyiségek száma, az egy időben fogadható és gyakorlaton tartózkodó tanulók maximális száma, a modern (a legújabb technológiát képviselő) eszközök darabszáma, a képzési helyek számának növekedése a korábbi helyekhez képest. Mindez összhangban van a KMR fejlesztési stratégiájával, illetve Budapest Főváros Szakképzés-fejlesztési Stratégiájával. Az átalakuló szakképzési szerkezet korszerű feltételek között, integráltan és költséghatékonyan nyújt.

Kedvezményezett:
Építőipari TISZK

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
1149 Budapest
Várna u. 21/B
http://epitotiszk.hu