TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013
A szervezetfejlesztés, pedagógusok módszertani és szakmai fejlesztése, valamint tananyagfejlesztés az Építőipari TISZK-ben a szakképzés munkaerő-piaci elvárásainak megfelelően.


Projektről röviden: A TISZK 4 építőipari szakképző iskola szakképzési tevékenységének összehangolására jön létre azért, hogy koncentrálja a képzési tevékenységüket, az erőforrásokat; egységes irányítási rendszert alakítson ki, biztosítsa az átjárhatóságot. A fogadó iskola végzi a szakképzési tevékenységet, a társiskolák pedig küldő intézmények. Növeli felnőttképzését, kiépíti tanácsadói rendszerét, szorosabbá teszi és kibővíti kapcsolatait a munkaerő-piac szereplőivel, hatékony pályaorientációt valósít meg.

Fejlesztés indokoltsága:
Az Építőipari TISZK szervezet központja a hagyományos szakképzésnek, felnőttképzésnek, átképzésnek, technikusképzésnek, mesterképzésnek, építőmester képzésnek, művezetőképzésnek, továbbképzésnek.

A 2006/2007-es tanévben szakmai vizsgát tett tanulók: technikus 248, egyéb építőipari szakmai végzettséget szerzett 133 tanuló.

Az MKIK és az ÉDOSZ felmérése szerint a Közép-magyarországi régióban ács és kőműves szakemberhiány van. Az ÉVOSZ elemzésében megállapítja, hogy a tervezési időszak végére országosan 120-150 ezer szakképzett építőipari munkás hiányzik. A projekt az egyre növekvő szakemberhiányt csökkenti, valamint a projekt megvalósítása elősegíti az építőipari szakképzés országos megújulását.

A hátrányos helyzetű csoportoknak eltérő intézkedésekre van szükségük. Az építőiparban kevés a végzett szakember. A projekttől várjuk, hogy az évek óta fennálló és egyre növekvő szakemberhiányt a hátrányos helyzetű és roma származású diákok képzésével csökkenteni lehessen. A szakképzésbe bevont hátrányos helyzetű tanulók számát 2010-re 311 főre, az előkészítő évfolyamon szakképzettséget szerzett tanulók számát 70 főre, a felnőttképzésben résztvevők számát 50 főre növeljük. Az oktatói képzés/továbbképzés sikeresen befejezők arányát 95 %-ban teljesítjük. Ehhez szükséges a pedagógusok átképzése a humán erőforrás fejlesztése olyan szakemberek bevonásával, akik segítik ezeket a célokat megvalósítani.

Kiemelendő eleme a projektnek a hátrányos helyzetűek – ezen belül a romák – szakképzéshez való hozzáférésének kérdése. A roma fiatalok szakképzése kettős problémával küzd: az alapiskolai és a szociokulturális hátrányok miatt, ezen fiatalok jelentős része nem jut szakképesítéshez, másrészt, akik bejutnak a középfokú képzésbe, tipikusan szakiskolába járnak. A fejlesztés biztosítja az intézmények felkészítését a jelentős számú, sokszor deviáns magatartású fiatal oktatására, képzésére.

Várható eredménye:
A TISZK-et működtető szervezet és annak külső kapcsolatrendszerének fejlesztése, mely biztosítani fogja az iskolák és a partnerek (gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, szülők, oktatási, nevelési, munkaügyi háttérintézmények) hatékony együttműködését.

Kiegészítő szakmai szolgáltatások és ösztöndíj biztosítása, mely növeli a munkaerő-piaci esélyeket, a hátrányos helyzetű, lemorzsolódók, roma fiatalok segítése, mely által szakképzettséghez jutnak és társadalmi esélyeik javulnak.

A tananyagfejlesztések, menedzsment kultúrafejlesztés, a módszertani készségek fejlesztése (kooperatív oktatási technika, projektmódszer, EDCL, modulrendszerű szakképzés), az esélyegyenlőség biztosítása, a környezettudatos oktatás elterjesztése, a szakmai továbbképzések és tanulmányutak, a pályakövetési rendszer bevezetése biztosítani fogják a programban támogatottak megújulását. Az eredmények prezentálásával javul a szakképzés társadalmi elfogadottsága.

Kedvezményezett:
Építőipari TISZK

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
1149 Budapest
Várna u. 21/B
http://epitotiszk.hu