TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0005
Szakképzés infrastrukturális fejlesztése a környezettudatos, korszerű, moduláris vegyipari, környezetvédelmi és informatikai szakmai kompetenciák megszerzésének biztosításához


Projektről röviden: A projekt 9 iskola szakmai integrációjával létrehozott TISZK infrastruktúra és szakmai fejlesztését tartalmazza. Célja olyan szakképzési környezet kialakítása, amely alkalmas a TÁMOP program keretében fejlesztett új, moduláris szakképzési módszerek alkalmazását a csúcstechnológia eszközeivel, megfelelően akadálymentesített körülmények között, az esélyegyenlőség biztosításával, hosszú távon fenntarthatóan támogatni. A felújított szakképzési intézet alkalmas szakmai közösségi funkciók ellátására

Fejlesztés indokoltsága:
A régió adottságai, problémák:

 • képzőhelyek elaprózott megoszlása, nem egységes tananyag
 • munkaerőpiac utánpótlás igénye (idősödés!)
 • igény a munkavállalói kompetenciák iránt
 • igény az új technológiák ismerete iránt
 • társadalmi igény a munkába állás esélyeinek növelésére
 • lemorzsolódás az oktatásból- fenntartható fejlődés és környezettudatosság hiánya

A probléma megoldása a TISZK iskolái által

 • TISZK-be koncentrált szakképzési erőforrás, egységes tananyag
 • az utánpótlás szervezett biztosítása (cél:70%)
 • fejlesztő programok kidolgozása, alkalmazása
 • csúcstechnológia a gyakorlati képzésben
 • munkaadói kapcsolatok, tanulószerződés, régió szintű koordináció
 • hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők esélyeit növelő programok
 • ökoiskola

A TISZK szervezet problémái

 • 9 iskola szervezeti önállósága;
 • eltérő módszertani felkészültség;
 • szakmai anyagok hiánya, az alapozás különböző megvalósítása az iskolákban
 • kevés szakképzett ember, a tapasztalat hiánya a hátrányos és sni problémák kezelésére
 • hiányos, ösztönös és eseti megoldások a karrier tanácsadásban

A problémák emberi tényezőinek megoldása a TÁMOP program által:

 • szervezeti kultúra fejlesztése, vezetői irányító rendszer
 • pedagógusok módszertani felkészítése
 • a megfelelő tananyagok fejlesztése, bevezetése
 • a hátrányos helyzetű és sni tanulók kezelésére alkalmas pedagógusok felkészítése és fejlesztő programok kidolgozása, bevezetése
 • tudatos tanácsadási és közösségi funkciók kidolgozása, bevezetése
 • A problémák technológiai tényezőinek megoldása a projekt által:

 • akadálymentes szakképzési környezet;
 • korszerű informatikai és szakmai gyakorlati eszközök;
 • közösségi funkciók ellátására alkalmas szakképzési központ;
 • informatikai tudástár, esélyegyenlőség növelő infrastruktúra.

  Mérhető cél a lemorzsolódás 5% alá csökkentése. (KMOP) és a szakképesítést szerzők 92% fölé emelése.

  Várható eredménye:
  A beruházás célja indokolja, hogy a megvalósítás helyének, azaz a PETRIK TISZK súlyponti iskolájának, a Petrik Szakközépiskolának munkatársai, mint a végfelhasználók képviselői részt vegyenek a konkrét megvalósításban. A menedzsment tagjait pályázat útján választjuk ki.

  Az iskola műszaki ellenőre közel 40 éve intézi az iskola építészeti, energetikai és egyéb működtetési feladatait, illetve ezek felügyeletét. Részt vett az A épület 15 évvel ezelőtti elektromos és részleges épületgépész felújításában. Műszaki ellenőrként közreműködött a B épület 1972-74 közötti építésénél és műszaki átadásánál.

  A szakképzés speciális jellegéből adódóan feltétlenül szükséges az oktatástechnológiai és gyakorlati oktatási eszközök beszerzésénél, installációjánál a szakértő mérnöktanári közreműködés, részvétel a pontos eszköz-specifikáción, a tanulói használhatóság, terhelésbírás, ergonómiai és didaktikai szempontok figyelembevétele stb. céljából.

  Az iskola részéről megjelölt kollégák ezt a feladatot látják el.

 • Kedvezményezett:
  Petrik TISZK

  Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
  1146 Budapest
  Thököly út 48-54.
  Hrsz.: 32742
  www.petriktiszk.hu