TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011
Tapasztalatok és módszerek integrációja, továbbfejlesztése a tudás- és kompetencia alapú moduláris szakképzés megszervezésével, a pedagógusok felkészítésével, a tanulók egyenlő esélyű munkavállalási képességének és alkalmasságának kialakítására.


Projektről röviden: A projekt 9 iskola szakmai integrációját, szervezetépítést, pedagógusok felkészítését, moduláris- és hátránykompenzációs programok és tanítási anyagok, eLearning segédletek kidolgozását célozza, a munkába állási esélyek növelésére a régióban. Lényeges része a kidolgozott programok kipróbálása tanítási órán és azon kívüli foglalkozásokon a felkészített pedagógusok által. A projekt kezdetétől hosszú távon fenntarthatóan működtetünk pályaorientációs és karrierépítő közösségi szolgáltatást.

Fejlesztés indokoltsága: A régió munkaerőpiaci igénye a betöltetlen álláshelyekre vonatkozó 2006-os statisztikai adatok alapján: informatika 94, vegyipar 180, környezetvédelem 32. A prognosztizálható munkaerőigény szakterületeként ennek legalább a háromszorosa. Munkaadói igény az informatikai, nyelvi, vállalkozói, környezettudatos és egyéb munkavállalói kompetenciák fejlesztése.

Szükséglet:
Koordinált beiskolázás, új képzési programok, modulok, tananyagok bevezetése. Egységes szemlélet, módszerek és tananyagtartalom, beszámíthatóság, fenntarthatóság, a szakképzésből lemorzsolódók kezelése.

Fejlesztési cél: Egységes vezetői irányítási rendszer a TISZK-ben.

Felkészült pedagógusok és korszerű anyagok:

 • Kommunikáció képesség
 • Informatikai alkalmazások
 • Környezettudatosság fejlesztése kihelyezett környezetvédelmi gyakorlatokkal
 • Szaktudás fejlesztése a szakmai gyakorlatokon keresztül
 • Társas és munkavállalói kompetenciák

A hátrányos helyzetű tanulók képzése esetében a fenti modulok kiegészülnek:

 • Előzetes tudásszint felmérésen alapuló felzárkóztató modul
 • Tanulási technikák fejlesztése
 • Sikeres szakmai vizsgára felkészítés

A tananyagok bevezetése és általánossá tétele a tanult módszereken alapuló kísérleti foglalkozások tartásával és értékelésével.

Projekt eredmények:

 • A vezető szervezet 25 tagja részére 7 nap szervezett továbbképzés és 1 nap belföldi tapasztalatcsere másik TISZK-ben.
 • A programmegvalósító iskolai vezetők részére 5 napos külföldi tanulmányút.
 • A programmegvalósító iskolai felelősök részére 5 nap szervezett továbbképzés.
 • 193 fő célcsoporti pedagógus részére 50 órás irányított felkészítő továbbképzés (összesen 9650 óra).
 • 20 nyomdai ív terjedelmű moduláris tanterv és speciális foglalkozási terv.
 • 60 nyomdai ív terjedelmi eLearninggel támogatott tananyag.
 • Kiválasztott 2150 tanuló részére 5819 kísérleti, csoportbontásos foglalkozás és ezek értékelése.
 • Folyamatosan működtetett közösségi szolgáltató iroda a Petrik SzKI területén.
 • Teljes körű nyilvánossági rendszer.

Várható eredménye:
Jól szervezett TISZK. A 9 iskola közötti hosszú távú együttműködés. VIR A vállalt kompetencia területeken felkészült tanárok, szakemberek.

A lemorzsolódás 5% alá csökken. A szakképesítést szerzők száma tartósan 92% feletti.
A munkába lépés esélyeinek nőnek.

Nő a régió foglalkoztatási mutatója

Kedvezményezett:
Petrik TISZK

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest
Thököly út 48-54.
Hrsz.: 32742
www.petriktiszk.hu