TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Fővárosi Közgyűlés 1838/2007.(XI.29.) számú határozata alapján 9 fővárosi szakközépiskola új, együttműködő formában kezdi az alapozást és a szakképzést 2008-ban, mint PETRIK TISZK.
Az iskolák a főváros kelet-nyugat irányú tengelyének közelében helyezkednek el, külön-külön is több évtizedes szakmai és pedagógiai múlttal.

Az iskolák jellemző létszám adatai (Megvalósíthatósági tanulmány: 2.1, 2.2 p.)

Iskola Szakmacsoport Tanulók Felnőttképzés
Bláthy Informatika 700 47
Egressy Informatika 348  
Eötvös Környezetvédelem 81 26
Kanizsay Informatika 97  
Neumann Informatika 672  
Öveges Környezetvédelem 192 18
Petrik Vegy, környv, infor. 1174 22
Semmelweis Környezetvédelem 142  
Than Környezetvédelem 520  

Összesen: 4039. Tartósan várható 4000 tanuló évente.

Ebből szakmacsoportos alapozásban részt vesz: 3215
Szakképzés felkészítő vagy befejező évfolyamán: 711

A TISZK-ben képzett szakmák aránya a Közép-magyarországi régióban:
Vegyipar: 100%, Környezetvédelem: 90%, Informatika 35%

A TISZK jellemző szakképzési lefedettsége 90%

A TISZK humán és infrastruktúra erőforrásai, működése:
Vegyipari képzés a KM régióban a Petrikben folyik teljes eszközfelszereléssel;
A környezetvédelmi szakképzés is a Petrik TISZK-be kerül, mely így szintén régió szintű lesz. Az Öveges a sni tanulókkal való foglalkozásai révén, a Than, mint befogadó iskola az esélyegyenlőtlenség és hátrányos helyzetűség kezelésében vállal szerepet. Az informatikai alapozó partnerek képzési programjai és felnőttképzéseik a TISZK-ben folytatódnak. Pl.: a Bláthy felnőttképzési CISCO tanfolyam programjai, a Neumann fogyatékkal élőkre kidolgozott esélyegyenlőségi és innovációs programja.

1. Irányítási szint: Fenntartó, Igazgatói szövetség, menedzser projektek, OKJ szakmák megosztása az azonos jellegű intézmények között.
2. Szakmai tartalmi terület: OKJ modulok kidolgozása, kerettantervek, világbanki programok, Leonardo projektek
3. Pedagógiai terület: Átjárhatósági és beszámítási programok.
Jelen pályázat előkészítése, különösen az informatika szakterületen, a többi érdekelt TISZK-kel egyeztetés.

Helyzetelemzés: ld. Megvalósíthatósági tanulmány: 1.2, 1.3. pontja

Kapcsolódás a regionális szakképzési célokhoz (demográfia és foglalkoztatás):
forrásadatok és célok igazodnak a 2007HU162PO001 számú KMOP-hoz: a népességi, gazdasági és foglalkoztatási adatok nem térnek el a 2.1.2, 2.1.4, 2.2.6, 2.2.7 és 2.2.9. pontok adataitól.

A TISZK célja:
Közös programok, módszerek, tananyagok kifejlesztése és alkalmazása azért, hogy...

  • az alapozásban tanulók 70%-a a szakképzésben tanuljon tovább;
  • a tanulók 92%-a képesítést kapjon;
  • az alapozásban tanultak beszámíthatók legyenek.

A mentális, manuális és hátránykompenzációs kompetenciák, a vállalkozói, társas és kommunikatív attitűdök fejlesztése a biztos esélyű munkába álláshoz;

Az integráció hozzájárul a Fenntarthatóság és környezeti állapot (KMOP 2.2.10.) (víz, szennyvíz stb.) területén tervezett feladatok megvalósításához, kulcstechnológiai területek és tudásalapú iparok (IT-, gyógyszer-, vegyi és környezetvédelmi iparok, technológiák) fejlesztéséhez (4.1);

A tanulók 70%-a a szakmájában helyezkedik el;

Részvétel a térség munkaerőpiac-fejlesztési stratégiáinak megvalósításában, a képzők képzésében, szervezett munkáltatói és kamarai együttműködés keretében.

Piacvezető szerep vállalása a felnőttképzésben a három szakterületen.

Kedvezményezett:
Petrik TISZK

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
1146 Budapest
Thököly út 48-54.
Hrsz.: 32742
www.petriktiszk.hu