TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005
Gundel Vendéglátó és Idegenforgalmi TISZK szervezetfejlesztése, képzési struktúra kialakítása


Projektről röviden:
Célja:

 • a korszerű szervezeti felépítés
 • költséghatékonyan működő, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagáló szakképzés kialakítása
 • nőnek a munkaerő-piaci esélyek
 • csökken a lemorzsolódás
 • A szakmában jelentkező fluktuáció jelentősen csökkenthető.
 • a környezettudatosság a tananyagban és az iskola működésében is érvényesíthető
 • e-szolgáltató központ létrehozása
 • pályaorientációs és karrier-tanácsadás

Fejlesztés indokoltsága:
A pályázat célja a szakképzés hatékonyságának növelése korszerű gyakorlati ismeretekkel. Az új tanítási kultúra kompetencia alapú szakmai képzést, kooperatív oktatási technikák bevezetését és módszertani fejlesztését teszi lehetővé. A projekt a képzés és a munkaerőpiac közötti összhang megteremtését kívánja előmozdítani a gazdaság szereplőinek együttműködésével. Az öt iskola kihasználatlan képzési kapacitásának megszüntetése, földrajzi integráció megvalósítása. TISZK-en belül a rokon szakmák képzése, a ráépülő és részképesítések további bővítése valósul meg, az eddig elaprózott, gazdaságtalan csoportlétszámú osztályok koncentrálhatók. Így egy nagyon erős, piac- és versenyképes képzési és felnőttképzési központ alakul ki. A TISZK által biztosított e-szolgáltató központ lehetővé teszi, hogy a partnerek a TISZK szolgáltatásaihoz azonos feltételekkel férhessenek hozzá. Az informatikai háttér nemcsak a vezetői információs rendszer működtetését teszi lehetővé, hanem létrejöhet a TISZK intézményeinek közös nyilvántartási rendszere, mely jelentősen támogatja a moduláris képzési rendszert. Komoly tudásbázis lesz a TISZK birtokában, felkészült tanárokkal és menedzsmenttel, továbbá piaci igényeket kielégítő eszközparkkal rendelkezhet. Az eddig szétaprózott vállalati kapcsolatok összeadódnak, az éttermek, szállodák képesek lesznek „eltartani” a felnőttképzést. Az integrált munkaerő-piaci kapcsolatok komoly pénzügyi hátteret biztosítnak, koncentráltan jelentkezik a szakképzési támogatás. Javul az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a romák képzésbe való bevonása, piacképes szakmához juttatása. Ehhez járul az e-szolgáltató központ, tanulói mérés-értékelési, illetve után követési rendszer. Tanulóink a képzési idő alatt elsajátítják a környezettudatos életmód legfontosabb ismérveit, és ezt átviszik mindennapi életükbe. A környezettudatos iskolánk működése pozitív hatást gyakorolhat közvetlen és tágabb környezetére, tanulóink nevelése révén pedig családjaikra.

Várható eredménye:

 • A TISZK szervezetfejlesztése, közös tudás- és humánerőforrás- menedzsment, irányítási rendszer kialakítása.
 • A moduláris rendszerű szakképzésre való felkészítés, továbbképzés.
 • Új tanítási kultúra, módszertani fejlesztés, kompetencia alapú képzés.
 • A kooperatív pedagógiai tematikák kidolgozása, megvalósítása.
 • A hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből és a munkaerő piacról lemorzsolódók szakképzésbe történő bevonása.
 • A munkavállalói kompetenciák fejlesztése.
 • A nyilvánosság tájékoztatása, az eredmények széles körű terjesztése.v
 • A képzési kínálat bővítése.
 • Az oktatás, a működtetés informatikai hátterének biztosítása, felzárkóztatása a 21. századhoz.
 • Az iskolák környezettudatos szemléletének erősítése.
 • Tagiskolák racionális gazdálkodásának bevezetése, szakmai tanácsadás biztosítása.
  A humánerőforrások megfelelő felhasználása, szükség esetén átcsoportosítása.
 • Tagiskolák pályázatainak előkészítése, lebonyolításában, koordinálásában szakmai segítségnyújtás.

Kedvezményezett:
Gundel TISZK

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
1097 Budapest
Ecseri út 5-7.
http://gundeltiszk.hu