TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KMOP-2008-4.1.1/A-2008-0003
Infrastrukturális fejlesztés a Szily Kálmán SZKI tanműhelye és irodaöltöző épületének korszerűsítésével, a képzéshez szükséges eszközök beszerzésével, a szakképzés és a felnőttképzés fejlesztése érdekében a munkaerő piaci elvárásoknak megfelelően


Projektről röviden: Hét szakképzést folytató iskola együttműködése a gyakorlati kapacitások gazdaságos, célszerű kihasználása területén. Cél: korszerű infrastrukturális körülmények között költséghatékony eszközök alkalmazása; naprakész tudás biztosításával növelni a tanulók munkaerő-piaci esélyeit; a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok szakmához, munkához juttatása; felnőttképzésben nagyobb szerep vállalása a munkaerőpiac igényei szerinti; a modulrendszerű, a csúcstechnológiás oktatás és közösségi funkciók.

Fejlesztés indokoltsága:
Az OKJ-rendelet mellékleteként létrejött a hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke, hogy a szakképző intézmények az oktatást jobban hozzá tudják igazítani a munkaerőpiac igényeihez. A térség munkaerő-piaci, illetve szakképzési helyzetének javulásához, fejlődési lehetőségeihez a Szily TISZK projekt az alábbiak szerint járul hozzá:

 • az infrastrukturális fejlesztés, a korszerű taneszközök és módszertani megújulás bevezetése révén korszerű szaktudást biztosítunk,
 • családsegítő programot dolgozunk ki a szociálisan hátrányos helyzetűek részére,
 • érvényesítjük az esélyegyenlőséget 10%-al növelve a nők, a roma származásúak és az érzékszervi fogyatékosok bevonását a szakképzésbe,
 • 10%-ról 8%-ra csökkentjük a lemorzsolódásokat,
 • 25%-al megnöveljük a szakképzésbe újra bevont tanulók számát,
 • együttműködést alakítunk ki a régió gazdasági társaságaival, és a kamarákkal,
 • folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a térség munkaerő központjaival,
 • 70%-ra növeljük a szakképzést sikeresen elvégzők arányát,
 • 2010-re 9%-ról 60%-ra növeljük a tanulószerződések arányát,
 • megduplázzuk a felnőttképzésekben résztvevők számát,
 • megvalósítjuk a szaktanárok permanens továbbképzését,
 • a csökkent hallóképességű diákok pedagógusai részére speciális továbbképzést biztosítunk,
 • a minőségbiztosításban érvényesítjük a tanárok minősítési rendszerét,
 • rendezvényeket, konferenciákat szervezünk az „Egy életen át tartó tanulás” népszerűsítése érdekében,
 • a modul rendszerű képzés által rugalmas szakmaváltásra készítjük fel a tanulóinkat,
 • a hátrányos helyzetű térségből származó tanulók részére félévente karrierépítő tréninget szervezünk.
 • elindítjuk a karrier tanácsadást,
 • „Egy nap az iskoláért” – környezetvédelmi akciósorozatot szervezünk,
 • informatikai háttér-támogatású képzési anyagokat szerzünk be,
 • környezettudatos rendszert építünk ki.

Várható eredménye:
A projekt a közép-magyarországi régióban lévő TISZK rendszer fejlesztését célozza, 7 iskola együttműködésével, a szervezetfejlesztési, humánerőforrás és humánerő-gazdálkodás szempontjából. A költséghatékony TISZK-en belüli egységes követelmény- és tananyag bázisú képzés tartalma és minősége egyaránt javul. Az ehhez szükséges korszerű infrastruktúra kialakítása 5612 m2 hasznos alapterületű, felújított tanműhelyt eredményez, továbbá 3325 (db) 100 ezer Ft feletti értékű eszköz beszerzését teszi lehetővé. A korszerű technika és eljárások megismerése a középiskolai tanulmányok folytatása alatt hozzájárul ahhoz, hogy a KMR munkaadói igényeinek megfelelően, naprakész szakmai ismeretekkel és tudással rendelkezzenek a Szily TISZK-ben szakmát szerzett diákok. Ugyanez, a műhely szabad kapacitása terhére a felnőttképzésben és vállalati képzések vonatkozásában is funkcionálhat.

A projekt esélyegyenlőségi célcsoportokat (pl. nők) von be növekvő aktivitással a projektbe.
A hátrányos helyzetűek felzárkóztatását, lemorzsolódásának csökkentését karrier-tanácsadással, és családsegítés bevezetésével érjük el. Fejlesztési célunk összhangban van a régió szakképzés-fejlesztési stratégiáival és a térségi dokumentumokkal, kiszolgálva az egy életen át tartó tanulás koncepcióját. A projekt ezenfelül tartalmazza a szakmai szervezetekkel és a munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolattartást. A projektmenedzsment nem téveszti szem elől a környezeti fenntarthatóság szempontjait sem, hiszen a tanügy-igazgatási dokumentációt teljes egészében digitalizálni törekszik, csökkentve az anyag- és erőforrás-hatékonyság növelését. Elkötelezettségét jelzi a pályázati anyag környezetbarát papírra való nyomtatása, és az újraírható CD-n való digitalizálása. Lényeges elem az infrastruktúra kialakításában és az eszközbeszerzésben a korszerű, energiatakarékos, környezetkímélő és fenntarthatósági szempontok érvényesítése.

Kedvezményezett:
Szily TISZK

Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest
Timót u. 3.
http://szilytiszk.hu