TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0012
Boldogulás a XXI. századi gazdasági világban – a szakképzés és a munkaerő- piac igényeinek összekapcsolása


Projektről röviden: Igazodva a gazdaság munkaerő igényéhez, korszerű eszközöket és módszereket alkalmazunk. Karrier-tervezéssel sikeres munkavállalást, csökkenő lemorzsolódást érünk el. Növeljük a hátrányos helyzetűek, fogyatékosok, szakmához, munkához jutását. A felnőttképzésben résztvevők számát megduplázzuk. A továbbképzési és végrehajtási feladatokat a menedzsment irányításával a fenntarthatósági elvek szerint a TISZK koordinációs teamjei működtetik. Munkánk során a környezettudatosságra nagy gondot fordítunk.

Fejlesztés indokoltsága: A SZILY TISZK szakképző központ célja, hogy korszerű, piacképes szaktudású szakembereket képezzen. Az elképzelés egyik fontos tényezője a régió és annak munkaerő igénye. Ezért kölcsönös együttműködéseket alakítunk ki a képzési profilunkhoz illeszkedő cégekkel. A szakképző központunk feladata a térségen belül az iskolázottság színvonalának emelése, mert ez által csökken a munkanélküliségre való esély. Előtérbe helyezzük az érettségire való felkészítés mellett azokat a szakmákat, melyek általános iskolai végzettséghez kötődnek. Az egymásra épülő szakmák oktatásával sokféle készséget alakítunk ki tanulóinkban. Ezzel együtt a végzős szakmunkások elhelyezkedésének megsegítésére a tanulószerződések mennyiségét 10%-ról 60%-ra növeljük. Erre a legalkalmasabb a partnercégekkel közösen kiírt munkahelyhez jutási pályázati rendszer, amelyet végzőseinknek kínálunk fel. A fővárosi szakképzési koncepcióval összhangban a rugalmas, munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni képes munkavállalókat képzünk, akik jelen projekt révén a TISZK intézményeiben korszerű ismereteket szereznek, olyan készségeket sajátítanak el, amelyek birtokában könnyen szereznek újabb szakmákat a moduláris szakképzésben, rugalmasan alkalmazkodnak a változó munkaerőigényekhez. Ehhez biztosítani kívánjuk a szaknyelvet jól ismerő, így nagyobb mobilitási hajlamot mutató szakemberek hatékony idegen nyelvi képzését is. A statisztikai adatok arra utalnak, hogy a nők foglalkoztatottsága rohamosan nő. Ezért olyan foglalkozásokat is felvettünk, mint pl.: kiadvány-képszerkesztő, könyvkötő a nyomdászat terén, finommechanikai műszerész a gépészeknél. Ezek a szakmák a keresettek közé tartoznak. A szakképző központ felvállalja az érzékszervi fogyatékos (beszéd –és hallás károsult) tanulók speciális szakképzését is például mechanikai műszerész, épületlakatos, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakmákban. Olyan szakma, amely a „Romló pozíciójú, túltelített foglalkozások” listáján lenne, nincs a SZILY TISZK-ben.

Várható eredménye: A szakmai team-ek rövidtávon koordinálják a moduláris képzés informatikai háttér-támogatású tananyag-fejlesztését, az esélyegyenlőségi célcsoportok bevonását és a TISZK-be tartozó iskolák humánerőforrásának át-és továbbképzését. Közvetlen célunk a képzés színvonalának emelése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, és lemorzsolódásuk csökkentése. A projektben fontos szerepet játszik a karrier-tanácsadás, és a családsegítés rendszerbe állítása. Meghatározzuk a jog és felelősségi köröket, és együttműködési formákat. A projekt hosszú távú céljának egyike a szakmai szervezetekkel és a munkaerő-piaci szereplőkkel való kapcsolattartás, amely visszajelez a gazdaság igényeiről, és az elhelyezkedési lehetőségekről az oktatott szakmákban. A menedzsment a környezeti fenntarthatóság elvei szerint a tanügy-igazgatási dokumentációit digitalizálja. Elkötelezettséget vállalunk az indikátorok teljesítésére, a TISZK iskoláinak együttműködésére a projekt rövid és hosszú távú céljainak elérése érdekében.

Kedvezményezett:
Szily TISZK

Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
1097 Budapest
Timót u. 3.
http://szilytiszk.hu