TISZK
Fenntartó:
Budapest Főváros Önkormányzata
1052 Budapest, Városháza u. 9-11.
www.budapest.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Infovonal: 06 40 638-638
www.ujszechenyiterv.gov.hu

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008
A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával


Projektről röviden:
A költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása: a szakképző iskolák szervezetfejlesztése, a Vezetői Irányítási Rendszer személyi és informatikai hátterének kialakítása, fejlesztése; az oktatók, gyakorlóhelyek moduláris képzésre való felkészítése; tananyagfejlesztés; a hátrányos helyzetű, az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe bevonása; tanulószerződések számának növelése; közösségi funkciók ellátása.

Fejlesztés indokoltsága:
A projekt cél- és prioritási rendszere összhangban van a Régió Középtávú Szakképzés-fejlesztési Tervével:
a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek integrációja; a gyakorlati képzés színvonalának emelése; továbbképzések támogatása tanárok, szakoktatók részére; tudásmenedzsment, korszerű tananyagfejlesztés támogatása; karrier-építési tanácsadás tekintetében.
A Humán TISZK szakképző központ célja, hogy korszerű, piacképes szaktudású szakembereket képezzen, akik a közép-magyarországi régió igényeit figyelembe véve fognak dolgozni. A statisztikai adatok arra utalnak, hogy a nők, fogyatékkal élők, romák elhelyezkedési esélyei rosszabbak más társadalmi csoportokhoz viszonyítva. A Humán TISZK olyan szolgáltatásokat nyújt számukra, mint a közösségi funkciók, pályaválasztási tanácsadás, amellyel képességeiknek megfelelő szakmai végzettséghez juthatnak. Ezáltal kívánjuk növelni munkaerő-piaci megfelelésüket.

A projekt várt eredményei:

 • a Vezetői Irányítási Rendszerrel áttekinthetővé, működő képessé válik az irányítás, amelyhez a szükséges informatikai rendszer hardver és alapszoftver részével mindegyik tagiskola rendelkezik,
 • javul a végzettek elhelyezkedési aránya 70%-ra, a lemorzsolódóké 8%-ra csökken, a tanulók 60%-a tanulószerződéssel rendelkezik már az utolsó tanévben,
 • a moduláris szakképzésre, tanterv- és tananyag-fejlesztésre, menedzsmentre a továbbképzéseken résztvevő tanárok és gyakorlatvezetők száma kétszeresére nő,
 • a moduláris képzéshez tananyagok, továbbképzési tematikák készülnek, minimum 6,
 • megvalósul a GYES-en lévők szakképzése,
 • az érzékszervi fogyatékos (beszéd –és halláskárosult) tanulók speciális szakképzése,
 • pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-építési tanácsadás, családpedagógiai szolgáltatás működtetése nem csak a hátrányos helyzetű tanulók számára,
 • projekt részfeladataihoz kapcsolódó munkacsoportjainak humánerőforrása rendelkezésre áll, továbbműködésük megoldott.

Várható eredménye:

A TISZK-et alkotó iskolák együttműködésének fejlesztése, a Vezetői Irányítási Rendszer kidolgozása. A munkaerőpiac igényeinek a leginkább megfelelő szakképzések indítása.

 • Gyakorlati helyek szakembereinek bevonása a szakképzés moduláris átalakításának megvalósításába, a tanulók gyakorlati- és vizsgafelkészítését elősegítő gyakorlati feladatgyűjtemény összeállításába. A tanulószerződések számának növelése.
 • A gyakorlóhelyek dolgozóinak, gyakorlatvezetőinek az új OKJ szerinti követelményeiről szóló továbbképzése. A tanárok felkészítése az oktatáshoz, fejlesztéshez, szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technikák alkalmazására, a moduláris rendszerű szakképzés kooperatív pedagógián alapuló tananyagainak elkészítésére, bevezetésére.
 • A szakképzésben résztvevők munkavállalásra való sokoldalú felkészítése megvalósul a pályaorientáció, a korszerű szakmai tudás, és a karrierépítés által, rendszeressé válik a végzett tanulók pályakövetése, az eredmények nyilvánossá tétele.
Kedvezményezett:
Humán TISZK

Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
1083 Budapest
Ludovika tér 1.
http://humantiszk.hu